BubiRačun

Domov > Projekti > BubiRačun

BubiRačun je, kot že samo ime pove, programska rešitev za samostojne podjetnike in majhna podjetja na področju samostojnega računovodstva. Program je namenjen storitvenim dejavnostim. Glavni možnosti, ki ju BubiRačun nudi, sta izdaja računov in potnih nalogov. Seveda pa omogoča še bistveno več:

 • BubiRačun - osnovno okno
  BubiRačun – osnovno okno

  vnos fizične ali pravne osebe, ki podjetju pošlje povpraševanje,

 • priprava projekta, vključno z možnostjo vnosa polne komunikacije in lastnih opomb,
 • priprava in izdaja predračuna naročniku,
 • priprava in izdaja predplačilnega računa,
 • priprava in izdaja računa,
 • izdelava potnega naloga,
 • vnos prejetih računov,
 • izračun poslovnih rezultatov za dani trenutek ali podano obdobje,
 • pregled tekočih projektov.
BubiRačun - prijavno okno
BubiRačun – prijavno okno

Program je na voljo brezplačno. Na voljo je tudi njegova programska koda, ki jo lahko po lastnih željah in potrebah prilagajate lastnim potrebam. BubiRačun se še vedno aktivno razvija in prilagaja željam naročnikov. Tudi sami lahko odkrite napake in dodatne želje javite spletne strani, kjer program in njegova koda tudi gostujeta.

Delo s programom ni zahtevno. Potrebno je zgolj razumeti, na kakšen način poteka komunikacija s stranko (povpraševanje -> predračun -> (predplačilni ali avansni račun) -> končni račun).

BubiRačun - vnos podjetja
BubiRačun – vnos podjetja

Vse pa se prične z vnosom podatkov o vašem podjetju. Podatki, ki jih na začetku vnesete, se bodo namreč izpisali na vseh tiskovinah, ki jih boste potrebovali. Po vnosu obveznih podatkov o podjetju lahko vnesete prvega uporabnika. To je uporabnik, ki bo imel največ pravic pri upravljanju s programom. Sledi prijava v program s pravkar vnesenimi podatki. Sedaj lahko dodate zaposlene v podjetju. Ti podatki bomo uporabni pri izdelavi potnih nalogov in morebitnih računov, ki bi jih te osebe izdale. Vsak zaposleni je hkrati tudi uporabnik programa in lahko upravlja s svojimi strankami in svojimi projekti.

V sklopu podatkov o vaši dejavnosti je tudi vnos storitev. Storitve vnesete prek za to namenjenega obrazca, kjer lahko tudi določite osnovno ceno in stopnjo DDV-ja. Storitve med seboj lahko ločite s kategorijami, kar omogoča lažjo analizo poslovanja. Posameznim storitvam lahko pripišete tudi potencialne ugodnosti in popuste, ki jih naknadno omogočite pri izdaji računa.

Sledi vnos stranke, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Podatki, ki bodo vneseni, bodo vidni tudi na ponudbah in računih, ki jih boste izdajali. Z vsako stranko lahko pričnete več različnih projektov. Znotraj vsakega projekta lahko pripravite več ponudb/predračunov in posledično izdate več končnih računov. Ideja projekta je, da z eno stranko lahko sodelujete na različnih področjih.

BubiRačun - vnos izdanega računa
BubiRačun – vnos izdanega računa

Ker stranke v začetku od vas želijo ponudbo, jim lahko izdate predračun. Na predračun vnesete vaše storitve in ocenjen čas izvedbe. Glede na dogovore in vaše poslovanje lahko vnesete tudi popuste ali, v primeru posebnih zahtev naročnika, tudi podražitve storitev. Po dogovoru lahko na predračunu označite, kolikšno predplačilo (avans) pričakujete pred pričetkom dela ter ostale pogoje, ki jih imate.

Ko stranka predračun potrdi, se avtomatsko kreira končni račun. V primeru predplačila ji lahko izdate tudi predplačilni račun, ki zadosti računovodskim pogojem za pravilen izračun davka na dobiček. V primeru morebitnih popravkov na predračunu ali računu lahko le-tega tudi razveljavite in izdelate novega.

BubiRačun - vnos storitev v račun
BubiRačun – vnos storitev v račun

Program BubiRačun omogoča tudi vnos prejetih računov, ki so lahko vezani na posamezno stranko ali projekt, lahko pa so samostojni. Vnos prejetih računov omogoča pregled nad finančnim poslovanjem podjetja, vezava na določen projekt pa tudi dejanski dohodek samega projekta in s tem lažje načrtovanje dela v prihodnje.

BubiRačun - vnos potnega naloga
BubiRačun – vnos potnega naloga

Posebna pozornost je namenjena pripravi potnih nalogov. Kot izdane in prejete račune lahko tudi potne naloge vežete na stranko ali projekt in bodo vplivali na celokupne stroške samega projekta. Poleg klasičnih podatkov je možen tudi podroben vnos poti z možnimi vmesnimi postanki, časom potovanja in dodatnimi stroški, ki bi ob tem nastali. Tako lahko na enostaven način zadostite potrebam potnega naloga in tudi lastni evidenci dogajanja. Ob morebitnih nadzorih boste tako lažje upravičili dane stroške tako s projektom kot tudi s časom potovanja.

BubiRačun se stalno posodablja in prilagaja potrebam naročnika in spremembam v zakonodajah, ki vplivajo na načine poslovanja. Tako s časom postaja vedno boljši, enostavnejši in robustnejši.